Konstgrässkor (AG)

Antal konstgräsplaner i Sverige ökar konstant och spel på konstgräsplaner blir därmed blir allt vanligare. I och med detta så ökar också utbudet av konstgrässkor från de stora producenterna inom branschen.

AG står för Artificial Ground och är den typ av dobbsystem som oftast rekommenderas för spel på konstgräs. Konstgrässkor är utrustade med flera korta dobbar som är extra starka för att tåla det slitage som uppstår under spel på konstgräs.

Använder du skor med för långa dobbar på konstgräs ökar risken för skador, då långa dobbar lättare fastnar i konstgräset vilket kan ge vridningar i fotled och knän.